השירותים שלנו

הדברה

הדברה היא הטיפול בחרקים, מכרסמים או מינים אחרים של מזיקים כדי למנוע נזק לאדם, לבעלי חיים או לרכוש. הדברה יכולה להתבצע באמצעות שיטות פיזיות, כימיות או ביולוגיות.

הדברה ביתית

הדברה ביתית היא טיפול בחרקים, מכרסמים או מינים אחרים של מזיקים בבית. מזיקים ביתיים יכולים לגרום לנזק לרכוש, להפיץ מחלות ולגרום לאי נוחות. הדברה ביתית יכולה להתבצע על ידי מדביר מקצועי או על ידי בעל הבית עצמו.

הדברה מסחרית

הדברה מסחרית היא טיפול בחרקים, מכרסמים או מינים אחרים של מזיקים במקומות עבודה, בתי עסק או מבנים ציבוריים. מזיקים מסחריים יכולים לגרום לנזק לרכוש, להפיץ מחלות ולגרום לאי נוחות לעובדים וללקוחות. הדברה מסחרית יכולה להתבצע על ידי מדביר מקצועי.

הדברה חקלאית

הדברה חקלאית היא טיפול בחרקים, מכרסמים או מינים אחרים של מזיקים בחקלאות. מזיקים חקלאיים יכולים לגרום לנזק ניכר לגידולים, להפחית את היבול ולהעלות את עלויות הייצור. הדברה חקלאית יכולה להתבצע על ידי מדביר מקצועי או על ידי החקלאי עצמו.

הדברת חרקים

הדברת חרקים היא טיפול בחרקים, כגון נמלים, תיקנים, עשים, פרעושים, קרציות ויתושים. חרקים יכולים לגרום לנזק לרכוש, להפיץ מחלות ולגרום לאי נוחות. הדברה של חרקים יכולה להתבצע על ידי מדביר מקצועי או על ידי בעל הבית עצמו.

הדברת מכרסמים

הדברת מכרסמים היא טיפול במכרסמים, כגון עכברים, חולדות וסמורים. מכרסמים יכולים לגרום לנזק לרכוש, להפיץ מחלות ולגרום לאי נוחות. הדברה של מכרסמים יכולה להתבצע על ידי מדביר מקצועי או על ידי בעל הבית עצמו.

הדברת פרעושים

הדברת פרעושים היא טיפול בפרעושים, אשר הם חרקים קטנים מוצצי דם אשר עלולים לגרום לאי נוחות ולגרד. פרעושים יכולים להפיץ מחלות גם לבני אדם וגם לבעלי חיים. הדברה של פרעושים יכולה להתבצע על ידי מדביר מקצועי או על ידי בעל הבית עצמו.

הדברת קרציות

הדברת קרציות היא טיפול בקרציות, אשר הן חרקים קטנים מוצצי דם אשר עלולים לגרום לאי נוחות ולגרד. קרציות יכולות להפיץ מחלות גם לבני אדם וגם לבעלי חיים. הדברה של קרציות יכולה להתבצע על ידי מדביר מקצועי או על ידי בעל הבית עצמו.

הדברת עש

הדברת עש היא טיפול בעש, אשר הוא קבוצה של חרקים אשר יכולים לגרום נזק לרכוש, בעיקר לבגדים. עש יכולים להפיץ מחלות גם לבני אדם וגם לבעלי חיים. הדברה של עש יכולה להתבצע על ידי מדביר מקצועי או על ידי בעל הבית עצמו.

הדברת נמלים

הדברת נמלים היא טיפול בנמלים, אשר הן חרקים חברתיים אשר יכולים לגרום נזק לרכוש, להפיץ מחלות ולגרום לאי נוחות. הדברה של נמלים יכולה להתבצע על ידי מדביר מקצועי או על ידי בעל הבית עצמו.